invis is ved din side.

Fra klinisk utdanning til markedsføring og praksisstøtteprogrammer – vi er her for deg.


Lær nye teknikker fra Invisalign-eksperter.

Som en pålitelig partner følger Invisalign-behandling med deg gjennom alle trinn på veien. Backet opp av mer enn 20 års forskning og innovasjon, støtter Invisalign-systemet leverandører med et vell av utdanningsressurser på alle trinn i praksisen din.

Ressurser som er utviklet for å øke din kliniske selvtillit.

Bygg opp din kliniske ferdighet.

Vårt omfattende introduksjonsprogram inkluderer online og personlige kurs, en rekke opplæringsmateriell og videreutdanningsmuligheter for å forbedre klinisk kunnskap.

Lær av kollegene dine.

Oppdag nye behandlingsmuligheter på Global Invisalign Gallery – et rikt arkiv med de siste Invisalign-behandlingene fra kollegaene dine rundt omkring i verden.

Engasjer deg med vårt ekspertfellesskap.

Å utvide kunnskapen din og nettverket blir naturlig med tilgang til våre online- og private arrangementer, muligheter for nettverksbygging, studieklubber og digitale fellesskap.

Støtter din praksis på alle trinn.

Align er der for deg, enten det gjelder å utvide praksisen din til å skape effektivitet som fremmer pasientbehandlingen. Vårt pasientteam, direkte-til-forbruker markedsføringsprogrammer, og markedsføringsmateriell på venterommet, hjelper deg med å gjøre klart for din suksess.

Praksiseffektivitet og transformasjon

Vår ADAPT-konsulentservice er en holistisk, svært personfokusert, forretningsoptimalisert ettersalgsstøtte som kombinerer dine data og erfaring, med vår ekspertise for å transformere praksisen din. Som et resultat av ADAPT-servicen opplevde deltakende praksiser en gjennomsnittlig økning på den totale fortjenesten per tilfelle med 15 % innen 6 måneder med implementering. Det er en datadrevet, avgiftsbasert konsulentservice som er designet for å optimalisere flyten din.1
Tilbudet kan variere avhengig av landet.

Praksismarkedsføring

Vi har investert i markedsføringsprogrammer utviklet for å kjøre pasienter til kontoret ditt. Og når de ankommer, har Invisalign markedsføringsnettstedet vårt tilpassbare Invisalign-merkevareressurser og «Hvordan»-ressurser du kan bruke for å utvikle praksisen din. Tilgjengelig for leverandører med IDS.

1 Basert på et utvalg på 31 kjeveortopediske praksiser (fra Belgia, Frankrike, Japan, Malaysia Nederland, Norge, Singapore, UAE, Storbritannia og USA) med et gjennomsnitt på 6 måneder i ADAPT-servicen. Total fortjenesteøkning per tilfelle, er et estimat basert på den gjennomsnittlige økningen i totale tilfellestarter (W&B og Invisalign) og den gjennomsnittlige proporsjonale økningen i Invisalign-tilfellestarter, sammenlignet før og etter ADAPT-data med følgende forutsetninger: Regulering og braketter (W&B) ASP = $5000 og W&B laboratorieavgift = $300; Invisalign ASP = $6000 og Invisalign laboratorieavgift = $1256. Med samlet tilfellefortjeneste menes den totale inntekten for alle tilfellestarter minus de totale laboratoriekostnadene og inkluderer ikke andre utgifter. Pre-ADAPT-perioder ble normalisert på praksisnivå basert på praksisens funksjonstid i ADAPT-servicen for å ta høyde for sesongjustering.
Loading...