Personvernerklæring

Sist oppdatert: 7. september 2021
Forrige versjon: 24. mai 2018

Innledning


Align Technology, Inc. og dets partnere («Align», «vi», «oss» og «våre») er forpliktet til å beskytte informasjonen din (i denne personvernerklæringen refererer «informasjon» til personidentifiserbare opplysninger, betraktet som personlig informasjon, som du leverer eller vi samler inn, om, eller fra deg via våre hjemmesider).

Align utvikler, produserer og markedsfører Invisalign-systemet og iTero intra-orale skannere og OrthoCAD-tjenester samt My Invisalign App, som gjør det mulig for brukere å spore og dele fremdrift mens de gjennomgår Invisalign-behandling ved å laste opp bilder, dele historier, opprette avtalepåminnelser og motta varsler («app»). Følgende informasjon beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler informasjonen vi innhenter på våre nettsteder og i appen («nettstedene»).

På generelt grunnlag kan du besøke nettstedene våre uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi personlig informasjon. Imidlertid kan vi søke informasjon fra deg, om deg eller om noen du kjenner, som for eksempel navn, e-postadresse og/eller hjemmeadresse. Vi har som mål å gi deg beskjed før vi innhenter slik personlig informasjon fra deg på internett, og å få ditt samtykke til å behandle slik informasjon der det er nødvendig.

Ved å bruke våre nettsteder samtykker du i at vi innhenter, bruker, oppgir, overfører og behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

Informasjon vi samler inn fra deg


Vi samler inn følgende typer personopplysninger og sensitiv informasjon om kunder, pasienter (tidligere, potensielle og nåværende), pasienters foreldre/foresatte, tannleger og besøkende på nettstedet når du registrerer deg for å bli medlem på våre nettsteder eller via elektroniske skjemaer, eller når du laster ned og bruker appen, for eksempel når du registrerer deg for å motta nyhetsvarsler fra oss eller gjennomgå en smilvurdering:

 • Kontaktinformasjon, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Informasjon som er til hjelp for oss når vi skal behandle deg, slik som alder, kjønn og helseinformasjon angående tennene, inkludert bilder av tenner og ansikt.

Vi vil varsle deg når vi ber om å få samle inn personopplysninger eller sensitiv informasjon om deg, og vil bare samle inn opplysninger som er strengt nødvendige for å oppfylle disse formålene.

Når vi samler inn helseinformasjon eller annen sensitiv informasjon via våre nettsteder, vil vi be om ditt uttrykkelige samtykke.

Vi samler også inn informasjon om din bruk av vårt nettsted, som beskrevet i avsnittet Administrer informasjonskapsler under.

Noen ganger kan du velge å gi oss personopplysninger om andre mennesker, slik at vi for eksempel kan kontakte dem med informasjon om oss. Du må bare dele deres personopplysninger med oss dersom du har fått samtykke og tillatelse til å gjøre det.

Hva bruker vi opplysningene vi samler inn til?

Personopplysningene vi samler inn etter din bruk av våre nettsteder, eller som oppgis av deg, kan bli brukt slik:

 • For å sette opp og på annen måte administrere medlemskontoen din på våre sider.
 • For å tillate deg å bruke, kjøpe, bestille og/eller laste ned produkter og tjenester som for eksempel kjøp av rengjøringsmateriell.
 • For å gi deg informasjon om våre produkter, tjenester, nyheter og arrangementer.
 • For å gi opplysninger om tannleger og deres praksiser, og sende kontaktforespørsler til dem.
 • For å invitere deg til å delta i våre undersøkelser eller bli medlem av en fanklubb (der det er aktuelt).
 • For å innhente demografisk informasjon om brukertrender, som alder, kjønn og generelle inntektsnivåer.
 • For å gi tannleger informasjon om aktuelle eller potensielle pasienter.
 • For å analysere bruken av våre tjenester og produkter, utvikle nye tjenester og produkter samt tilpasse våre produkter, tjenester og annen informasjon vi gjør tilgjengelig.
 • For å bruke innhold som er lastet opp i appen og dele det via sosiale medier og lage kopier av innholdet til bruk i markedsføring av Invisalign på Internett, på tv, i publikasjoner eller i et annet medium. Vi vil aldri oppgi navnet ditt i reklamemateriale vi lager, men du bør være oppmerksom på at andre kan gjenkjenne deg på bildet.

Vårt juridiske grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av de aktuelle personopplysningene og den spesifikke sammenhengen vi samler dem inn i. I tilfeller der vi har inngått en kontrakt med deg, for eksempel for å kunne å levere våre Invisalign-produkter og -tjenester, vil vi behandle informasjonen for å kunne oppfylle denne kontrakten. Under andre omstendigheter kan vi behandle opplysningene dine av hensyn til Aligns forretningsinteresser, for eksempel markedsføring eller forbedring av våre produkter og tjenester, forutsatt at disse interessene ikke er i konflikt med dine rettigheter.

Vi bruker en robust kombinasjon av datakilder (elektronisk, bestillinger, kunder, osv.) for å danne oss et fullstendig bilde av vårt produkt- og markedsføringsarbeid. Denne informasjonen er for vår bruk, og vi deler ikke informasjonen din med andre bedrifter til bruk i annen hensikt enn deres samarbeid med oss.

Hvis vi ber deg om å oppgi personlige opplysninger for å kunne overholde et lovkrav eller oppfylle en kontrakt med deg, vil vi gjøre det klart på det aktuelle tidspunktet og indikere om de aktuelle personopplysningene er obligatoriske (samt mulige konsekvenser om du velger å ikke oppgi personopplysninger).

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi samarbeider med andre bedrifter i vår markedsføring, kommunikasjon, lagring og salgsvirksomhet, og kan dele informasjon om deg for disse formålene. Disse partnerne har ikke tillatelse til å bruke dine personopplysninger til noe annet formål enn å gjøre forretninger med Align. En liste med våre tjenesteleverandører kan fås ved å kontakte her.

Vi kan også dele informasjonen din med andre Align-selskaper for å utføre formålene som er beskrevet i «Hva gjør vi med informasjonen vi samler inn?» En liste med selskapsgrupper kan fås ved å kontakte her.

I tillegg kan informasjon vi samler inn, inkludert personopplysninger, bli gjort tilgjengelig som en del av en eventuell eller potensiell fusjon, et oppkjøp, en gjeldsfinansiering, et salg av selskapsmessige eiendeler eller lignende transaksjoner, så vel som insolvens, konkurs eller overtakelse hvor personlig informasjon kan overføres til tredjepart som en av våre forretningsmessige eiendeler.

Vi kan også oppgi personopplysninger om deg hvis vi mener at det er lovbestemt eller nødvendig for å beskytte vår eiendom eller andre juridiske rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, håndheving av våre avtaler eller andres rettigheter).

Vi kan også dele informasjonen din dersom du samtykker i det.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene om deg?

Vi beholder personopplysningene dine der vi har en pågående legitim forretning som gjør det nødvendig (for eksempel for å levere deg Invisalign-varer og tjenester, eller for å overholde gjeldende lovmessige, skattemessige eller regnskapsmessige krav).

Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsmessig behov for dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopiarkiver), lagrer vi personopplysningene dine trygt og sperrer dem mot ytterligere behandling til de kan slettes.

Informasjonskapsler og reklame

Når du besøker nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn bestemt informasjon fra enheten din. I enkelte land, inkludert land i EØS-området, kan denne informasjonen betraktes som personopplysninger i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.

Rent spesifikt kan informasjonen vi samler inn automatisk, omfatte for eksempel din IP-adresse, enhetstype, unike identifikasjonsnumre for enheter, nettlesertype, omtrentlig geografisk plassering (f.eks. på land eller by) og annen teknisk informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om hvordan enheten din har samhandlet med nettstedet vårt, inkludert sidene du besøker og koblinger du klikker på.

Innsamling av denne informasjonen gjør at vi bedre kan forstå de besøkende på nettstedet vårt, hvor de kommer fra, og hvilket innhold som er av interesse for dem. Vi bruker denne informasjonen for intern analyse og for å forbedre kvaliteten og relevansen til nettstedet vårt for våre besøkende.

Noe av denne informasjonen kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi. Se Administrer informasjonskapsler for ytterligere informasjon

Barns personvern

Hos Align har vi ikke til hensikt å samle inn informasjon fra barn under tretten (13) år, med mindre informasjonen er samlet inn fra en forelder eller foresatt. Selv om vi ikke kan hindre et barn i å gå inn på nettstedene, samler vi ikke inn personopplysninger uten å gjøre det klart at den som gir informasjonen, må være minst 13 år gammel. Hvis du har spørsmål om nettsteder som samler inn informasjon fra barn, kan du kontakte oss på Privacy@aligntech.com.

Vær oppmerksom på at aldersgrensen ovenfor kan variere avhengig av gjeldende lovkrav i ditt land. Hvis dette er tilfellet, vil vi opplyse om dette når vi samler inn informasjonen.

Koblinger til andre nettsteder

Nettstedene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder for å gjøre det enklere for deg. Align er ikke ansvarlig for personvernpraksisen eller innholdet på slike andre nettsteder, og det at vi legger ut koblinger, betyr ikke at vi støtter informasjonen eller det aktuelle selskapet. Dette betyr at hvis du besøker et annet nettsted via våre nettsteder, er vi ikke ansvarlige for dette, og vi kan ikke styre hva de gjør med informasjonen din.

Du kan også ha mulighet til å dele din informasjon med andre nettsteder, som sosiale medier. Vi kan komme til å legge ut en kobling som lar deg gjøre dette enkelt, men vi er ikke ansvarlige for dette, og vi kan ikke kontrollere andres nettsted eller dine innlegg/delinger. Du oppfordres til å se gjennom personvernerklæringene og praksis for innsamling av informasjon hos slike nettsteder og sosiale medier.

Markedsføring og Ikke ta kontakt

Vi kan sende deg informasjon om oss fra tid til annen hvis du har gitt oss ditt samtykke (når det er nødvendig).

Align gir deg muligheten til å be om å slutte å motta elektronisk kommunikasjon fra både Align og våre samarbeidspartnere ved å trekke tilbake ditt samtykke. Hvis du ikke vil motta kommunikasjon fra oss, kan du gi beskjed til oss når vi samler inn informasjon eller skrive til oss på remove@aligntech.com. Husk å oppgi land. Du kan også bruke den praktiske avmeldingsfunksjonen i e-postmeldingene. Vi ber deg om å gi oss noe tid til å behandle forespørselen.

Husk at denne tilbakekallingen av samtykke ikke gjelder for nødvendig kommunikasjon, for eksempel svare på en forespørsel, og den ugyldiggjøres hvis du senere ber om informasjon fra oss, for eksempel hvis du registrerer deg for å motta nyhetsvarsler fra oss.

Sosiale medier

Brukergenerert innhold. Hvis du bruker Facebook, Twitter eller andre sosiale medier, med offentlige kontoinnstillinger, og du bruker emneknaggen til en av våre offentlige kampanjer, som for eksempel #unbraceyoursmile, eller du bruker vårt produktnavn, slik som #invisalign, #invisalignteen eller #invisalignTalk, vil vi kunne bruke innleggene du har lagt ut på sosiale medier og legge dem inn på våre nettsteder. På denne måten kan vi dele dine meninger om våre produkter med de besøkende på våre nettsteder. Før innlegget legges ut på våre sider, blir dine kommentarer gjennomgått av oss. Ikke bruk disse emneknaggene hvis du ikke ønsker at dine vurderinger skal bli gjort tilgjengelig på våre nettsteder.

Ved å legge ut, eller på annen måte gjør innholdet tilgjengelig på en offentlig sosial medieplattform om din Invisalign-opplevelse, og om du svarer “ja” hvis vi ber om din tillatelse til å legge ditt innlegg ut på våre egne kanaler, for eksempel Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/og andre, representerer og garanterer du at du er tretten (13) år eller eldre, og at du godtar vilkårene som er oppført på vår side på disse nettstedene.

Hvis en forelder, verge eller noen andre blir oppmerksom på brukergenerert innhold som deles fra en person under tretten (13), så vær vennlig å sende en e-post til InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Internasjonale dataoverføringer

Aligns hovedkontor er i Sveits og vi opererer globalt. Vi kan derfor overføre dine personopplysninger til andre land der Align eller deres tredjeparts leverandører opererer, inkludert andre land enn ditt bostedsland.

Align beskytter informasjonen din når vi overfører den til andre land. For eksempel når vi overfører informasjonen din til noen land (som Sveits) fra det europeiske økonomiske området (EØS) og Storbritannia, kan vi gjøre dette siden de relevante regjeringene har identifisert at det landet har tilstrekkelige databeskyttelseslover. Overføringer fra EØS til Storbritannia eller Sveits vil bli utført i henhold til EU-kommisjonens avgjørelse 2000/58/EC, som endret fra tid til annen, som anerkjenner at sveitsisk lov gir tilstrekkelig beskyttelse. I andre tilfeller, bruker vi standard kontraktsklausuler aller Aligns bindende forretningsregler, hvor begge er anerkjent av de aktuelle styresmakter. Vår bindende forretningsregler (tilgjengelige her) omhandler Aligns tilnærming til beskyttelse og behanlding av personopplysinger globalt.

Sikkerhet

Våre nettsteder har de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsregler for å forsøke å beskytte mot ødeleggelse, tap, misbruk og endring, ikke autorisert oppgivelse, eller tilgang til informasjonen under vår kontroll.

Dine rettigheter

Hvis du har rettigheter angående tilgang, opplysning, endring eller sletting (iht. gjeldende lov), kan du kontakte oss på adressen eller e-posten som er oppført nedenfor.

For eksempel kan enkeltpersoner i California én gang per kalenderår be om en liste med opplysninger vi overfører til tredjeparter for bruk i deres direktemarkedsføring. Vi har ikke som praksis å selge eller utlevere personlig informasjon til andre selskaper for direkte markedsføring fra deres side.

Når det gjelder Align-selskaper i Europa, kan enkeltpersoner kontakte oss angående sine rettigheter til å

 • Få tilgang til, korrigere, oppdatere eller be om sletting av personopplysninger
 • Nekte behandling av personopplysninger, be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger eller be om dataoverførbarhet.
 • Du kan når som helst melde deg av markedsføringskommunikasjon vi sender deg. Dette kan gjøres ved å klikke på avmeldingskoblingen i e-postmeldingene vi sender deg. For å melde deg av andre former for markedsføring (som postmarkedsføring eller telemarketing), kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
 • Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, hvis vi har samlet inn og behandlet din personlige informasjon etter samtykke. Tilbakekalling av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av eventuell behandling vi gjennomførte før du tilbakekalte samtykket, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av din personlige informasjon på annet lovlig behandlingsgrunnlag enn samtykket.
 • Klager til en databeskyttelsesmyndighet angående vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Ta kontakt med din lokale datavernmyndighet for mer informasjon.

I Singapore kan du vanligvis be oss gi deg informasjon om hvordan dine personopplysninger, i vår besittelse eller under vår kontroll, har blitt eller kan ha blitt brukt eller avdekket av oss, innen ett år før forespørselsdatoen. Enhver forespørsel om tilgang kan være underlagt et gebyr for å dekke kostnadene ved å tilveiebringe den personlige informasjonen vi har om deg, og vi vil varsle deg om gebyrbeløpet vil være etter at vi har mottatt forespørselen din.

Dette er bare eksempler, og dine spesielle rettigheter er kanskje ikke oppført her.

Oppdateringer

Vi kan komme til å oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. Når vi gjør det, vil vi føre opp datoen for siste oppdatering i begynnelsen av erklæringen. Varsel om slike oppdateringer og/eller endringer vil bli lagt ut på våre nettsteder eller sendes til deg direkte hvis loven krever det. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg informert om hvordan vi samler inn, bruker og deler personlig informasjon. Hvis du ikke godtar disse endringene, ber vi deg om ikke å fortsette å bruke nettstedene våre.

Dental aligners inside their case
Dental aligners inside their case

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen til våre nettsteder, dine opplysninger eller dine rettigheter angående opplysningene dine, eller dine forhold til våre nettsteder, ta kontakt med vår databeskyttelsesansvarlige:

Globalt hovedkontor
Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Hovedkontor i EU
Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com


Du kan også kontakte den lokale Align-enheten som er ansvarlig for bruken av dine opplysninger. Se detaljer her

Loading...