invis is øk evnen til omfattende behandling

Din rolle er nøkkelen til pasientenes langsiktige orale helse. Det inkluderer å vurdere problemer som påvirker hele munnen, inkludert malokklusjon. Restorative og ortodontiske resultater kan forbedres med integrert Invisalign-behandling. Faktisk bruker 96 % av de spurte tannlegene Invisalign-behandling som en pre-restorativ teknikk.1

Les erklæringen om beste praksis nedenfor for å lære mer om å inkludere skinner i behandlingsplanene dine.

Diagnosis and treatment of malocclusion

Beste praksis: Bruk av skinner for forebygging og avskjæring av orale sykdommer

Skriv inn e-postadressen din for å motta vår erklæring om beste praksis «Diagnosen og behandlingen av malokklusjon», som forklarer hvordan kjeveortopedisk behandling kan forebygge og avskjære orale sykdommer og forbedre livskvaliteten.1

Utviklende tannbehandling: Invisalign-behandling og iTero-skanning i tannlegepraksis

Flere og flere tannleger velger Align Technology som sin uunnværlige partner, bruker alignment som en del av sine omfattende behandlingsplaner, og ser fordelene. Fra forbedret periodontal/gingivalhelse2 til beviste forutsigbare resultater,3 alt ved å bruke en praktisk, komfortabel løsning for pasienter.

Se videoene våre nedenfor for å se hvordan generelle tannleger innlemmer skinner som en del av sine behandlingsplaner for en strømlinjeformet pasientopplevelse.

Man smiling after Invisalign Italy treatment

«Koblingen mellom malokklusjon og tannhygiene er veldig streng ... Vi har et ansvar for å foreslå den best mulige behandlingsplanen for våre pasienter, uten noen skjevhet ... fra et kunnskapssynspunkt til den profesjonelle."

Dr. Gianluca Plotino, Italia
Provider Invisalign
Provider Invisalign

«Tannhelse og estetikk kommer side om side. Hvis vi har estetiske tenner er de normalt i perfekt funksjon, og hvis vi bare fokuserer på funksjon, får vi vanligvis perfekt estetiske resultater."

Dr. Mark Sebastien, Tyskland

Man smiling with straight teeth
Man smiling with straight teeth

"Det jeg liker med Invisalign behandling er at du kan forhåndsjustere tennene før du gjør noen form for gjenopprettende arbeid ... Du gir et bedre grunnlag for oral helse."

Dr. Nimmi Holstein, Danmark

Interview with an Invisalign Provider
Interview with an Invisalign Provider

"Jeg tror det er den generelle tannlegens ansvar å diagnostisere og se alt som skjer i en pasients munn ... og hva konsekvensene av manglende behandling eller ikke-intervensjon kan være."

Dr. Elaine Halley, UK

Kliniske tilfeller:

Invisalign-behandling og iTero-skanning i aksjon

Gjennomsiktige skinner er ikke bare en effektiv behandling for malokklusjon, de er også en ideell måte å tilby minimalt invasiv behandling som en del av orto-restorative arbeidsflyter. Et korrigert bitt fremmer det ideelle miljøet for presise, pålitelige resultater, uten behov for aggressiv tannreduksjon.

Her er andelen tannleger som foretrekker å bruke Invisalign-behandling som en pre-restorativ teknikk sammenlignet med å forberede tennene ved å klippe eller barbere for:

tannimplantater4

skallfasetter4

kroner4

broer4

kompositter4

 


For å se hvordan Invisalign-skinner har blitt inkorporert i behandlingsplaner, bla gjennom casestudiene våre nedenfor og velg de du ønsker å motta.

The benefits of Itero scan and aligner therapy in complex cases
The benefits of Itero scan and aligner therapy in complex cases

Fordelene med iTero-skanning og reguleringsbehandling i komplekse tilfeller

The use of aligner therapy to resolve midline and spacing discrepancy
The use of aligner therapy to resolve midline and spacing discrepancy

Bruk av regulering for å løse avvik i midtlinjen og trangstilling/mellomrom

Combined approach of aligner therapy and prosthetic treatment
Combined approach of aligner therapy and prosthetic treatment

Kombinert tilnærming med både reguleringsbehandling og restorativ behandling

Planning a complex ortho-prosthetic treatment with the Invisalign system
Planning a complex ortho-prosthetic treatment with the Invisalign system

Periodontal behandling: enkel orto-restorativ behandling

The benefits of Itero scan and aligner therapy in complex cases
The benefits of Itero scan and aligner therapy in complex cases

Fordelene med iTero-skanning og reguleringsbehandling i komplekse tilfeller

The use of aligner therapy to resolve midline and spacing discrepancy
The use of aligner therapy to resolve midline and spacing discrepancy

Bruk av regulering for å løse avvik i midtlinjen og trangstilling/mellomrom

Combined approach of aligner therapy and prosthetic treatment
Combined approach of aligner therapy and prosthetic treatment

Kombinert tilnærming med både reguleringsbehandling og restorativ behandling

Planning a complex ortho-prosthetic treatment with the Invisalign system
Planning a complex ortho-prosthetic treatment with the Invisalign system

Periodontal behandling: enkel orto-restorativ behandling

The benefits of Itero scan and aligner therapy in complex cases
The benefits of Itero scan and aligner therapy in complex cases

Fordelene med iTero-skanning og reguleringsbehandling i komplekse tilfeller

The use of aligner therapy to resolve midline and spacing discrepancy
The use of aligner therapy to resolve midline and spacing discrepancy

Bruk av regulering for å løse avvik i midtlinjen og trangstilling/mellomrom

Combined approach of aligner therapy and prosthetic treatment
Combined approach of aligner therapy and prosthetic treatment

Kombinert tilnærming med både reguleringsbehandling og restorativ behandling

Planning a complex ortho-prosthetic treatment with the Invisalign system
Planning a complex ortho-prosthetic treatment with the Invisalign system

Periodontal behandling: enkel orto-restorativ behandling

Send casestudier rett til innboksen din

Bare velg hvilke casestudier du er interessert i og skriv inn e-postadressen din. Vi sender dem til deg.

1. Pacheco-Pereira C, BrandelliJ, Flores-Mir C. Pasienttilfredshet og livskvalitet endres etter Invisalign-behandling. Am J OrthodDentofacial Orthop. 2018 Jun; 153(6): 834–41.

2. Pasienter behandlet med Invisalign clear aligners har bedre periodontal/gingival helse enn pasienter behandlet med faste apparater. AzaripourAet al. Tannregulering versus Invisalign: gingivalparametere og pasienttilfredshet under behandling: en tverrsnittsstudie. BMC OralHealth. 2015:15-60.

3. Wheeler et al. Effekt av skinnemateriale på kjeveortopedisk tannbevegelse. Journal ofAligner Orthodontics, 2017.1(1): 21-27.

4 Basert på en undersøkelse av n=106 europeiske Invisalign-leverandører som er klassifisert som å ha sendt inn 10 eller flere Invisalign-tilfeller de siste 12 månedene [January 2019-December 2019]. Disse tannlegene ble bedt om å angi om de "foretrekker å bruke Invisalign clear alignertherapy som en pre-restorativ teknikk for prosedyrene nedenfor sammenlignet med å forberede tennene (klipping, barbering)" med tannimplantater, finér, kroner, broer eller kompositter. Inkluderer tannleger fra Invisalign-leverandører i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Registrerte data hos Align Technology per 6. august 2020.

Loading...