Vilkår for Bruk

Sist oppdatert: 5. oktober 2016

Vårt nettsted

Velkommen til Align-nettstedet ("Nettstedet"), et nettsted som drives av Align Technology, BV (referert til som "Align", "vi" eller "oss" i disse bruksvilkårene). Vi er et selskap registrert i Rotkreuz, Sveits med selskapsregistreringsnummer CHE-146.357.660.

Les nøye gjennom følgende vilkår og betingelser angående din bruk av nettstedet. Ved å få tilgang til, bruke eller laste ned informasjon og/eller materiale fra nettstedet, godtar du å følge og være bundet av vilkårene og betingelsene nedenfor ("Vilkår for Bruk"). Hvis du ikke er enig i disse bruksvilkårene, må du ikke bruke eller gå inn på dette nettstedet (eller noe annet materiale på det).

Det er viktig for deg å merke deg at når du bruker visse deler av dette nettstedet, kan din bruk være underlagt andre erklæringer og opphavsrettinformasjon. Hvis dette er tilfelle, vil du bli bedt om å lese og bekrefte at du godtar slike merknader før du får tilgang til den aktuelle delen.

Vær oppmerksom på at vi kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen. Hvis vi gjør det, vil vi publisere endringene på nettstedet, så gå gjennom nettstedet regelmessig for endringer. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at vi har gjort slike endringer, vil du bli ansett som å uttrykke aksept for de oppdaterte bruksvilkårene. Datoen øverst på dette nettstedet indikerer når disse vilkårene for bruk sist ble oppdatert.

 1. Medisinsk ansvarsfraskrivelse

  All informasjon på dette nettstedet, inkludert informasjon om tannhelsepersonell, medisinske tilstander og helsemessige forhold, produkter og behandlinger, er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som fullstendig og er ikke ment å brukes i stedet for et pasientbesøk, samtale, konsultasjon eller råd fra en medisinsk fagperson eller informasjon som finnes på eller i en produktemballasje eller etiketter.
  Informasjon innhentet ved å bruke Nettstedet er ikke uttømmende og dekker ikke alle plager, fysiske forhold eller behandlingen av dem. Informasjonen som legges ut er kun til informasjonsformål og skal brukes på egen risiko.
  Du bør aldri se bort fra å gi tannlege eller medisinske råd eller forsinke å gi medisinsk rådgivning på grunn av noe du har lest på denne nettsiden, og du bør ikke bruke informasjonen på denne nettsiden for å diagnostisere et tann- eller helseproblem eller foreskrive medisiner.

 2. Bruk av nettstedets innhold

  Intellektuelle rettigheter på nettstedet (inkludert for eksempel våre varemerker) og opphavsrett til alt materiale som er lagret, vist og tilgjengelig på nettstedet, er enten eid av oss eller lisensiert til oss av tredjeparter ("Innhold"). Alle slike rettigheter er forbeholdt oss eller våre lisensgivere.
  Du har ikke tillatelse til å bruke, modifisere, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere, selge, lisensiere, leie, offentlig vise eller fremføre, redigere, tilpasse eller lage et avledet verk av, på noen måte, noe innhold eller noen annen del av nettstedet, uten vårt skriftlige samtykke.
  Du har heller ikke tillatelse fra oss til å bruke nettstedet eller få tilgang til nettstedet eller noe av innholdet for kommersielle formål.
  Til tross for dette kan du se, bruke, laste ned og skrive ut utvalgte deler av nettstedet utelukkende for din egen personlige, ikke-kommersielle, informasjonsmessige bruk, forutsatt at du ikke publiserer innholdet på nytt, og at du holder innholdet intakt og ikke tilslører, endrer eller ødelegger opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, attribusjoner, patent eller andre merknader.

 3. Brukeradferd

  Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal ha tilgang til nettstedet vårt, inkludert å sikre at du har tilstrekkelig utstyr og Internett-forbindelse for at enheten din skal få tilgang til nettstedet. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedet vårt via Internett-forbindelsen din er kjent med disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser som er gitt beskjed til deg, og at de overholder dem.

  Når du bruker nettstedet, lover du å ikke:

  • bruke nettstedet eller få tilgang til det for ethvert uredelig eller ulovlig formål;
  • bruke nettstedet eller få tilgang til det for å utgi deg for en hvilken som helst person eller enhet, eller for å oppgi eller på annen måte feilaktig framstille dets tilknytning til noen person eller enhet;
  • forstyrre eller avbryte driften av nettstedet eller tilgangen til det;
  • overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig i forbindelse med nettstedet eller få tilgang til virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, spionprogramvare eller annen datamaskinkode, fil eller program som er skadelig eller invasivt eller som kan eller er ment å skade eller kapre driften av, eller for å overvåke bruken av, maskinvare, programvare eller utstyr;
  • begrense eller hemme enhver annen persons tilgang til eller bruke nettstedet;
  • endre, tilpasse eller oversette deler av nettstedet;
  • fjerne, tilsløre eller modifisere enhver merknad om opphavsrett, varemerke eller annen rettighet fra nettstedet; eller
  • bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, søke-/innhentingsapp eller annen manuell eller automatisk enhet for å hente, indeksere, "skrape", "datamine", eller på noen måte samle eller reprodusere nettstedet eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet.
 4. Tilbakemelding

  Alle tilbakemeldinger, informasjon, forslag, bidrag eller materiale du sender inn via eller relatert til denne nettsiden (en "innlevering") vil bli ansett som ikke-konfidensiell av Align med mindre du informerer oss om noe annet. Ved å gi slike bidrag til Align, godtar du at Align skal ha rett til å kopiere, vise, distribuere og bruke innsendingen uten kostnad og uten behov for å tilskrive deg.
  Du gir oss også rett til å lage, vise og distribuere eventuelle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i og til, eller basert på, innsendingene. Align skal være fri til å bruke og/eller spre slike innsendinger på en ubegrenset basis for ethvert formål. Innsendinger skal ikke inneholde konfidensiell informasjon om pasient eller tannlege.

 5. Endring, suspensjon og avslutning av nettstedet

  Det er viktig å merke seg at vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avslutte driften av eller tilgangen til nettstedet, eller en hvilken som helst del av nettstedet, etter vårt skjønn. For eksempel kan vi avslutte driften av nettstedet for alle brukere hvis vi ikke lenger tilbyr Invisalign-tjenester og -produkter i din region, eller vi kan suspendere tilgangen din til nettstedet på grunn av brudd på disse vilkårene for bruk.
  Vi kan også oppdatere nettsiden og endre innholdet når som helst. Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettstedet, vær oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere det.
  Vi kan også avbryte den vanlige driften av nettstedet, eller deler av nettstedet, etter behov for å utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, for å korrigere feil eller for å gjøre andre endringer.
  Vi garanterer heller ikke at nettstedet, eller noe innhold på den, vil være fri for feil eller utelatelser, og vi gir ingen garantier, betingelser, løfter eller garantier (samlet referert til som "løfter"), enten det er uttrykkelig eller underforstått, om at innholdet på nettstedet er nøyaktig, komplett eller oppdatert.

 6. Andre nettsteder og ressurser

  Vær oppmerksom på at nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, inkludert sosiale medier som Facebook eller Twitter. Disse lenkene er kun gitt for din bekvemmelighet og betyr ikke at vi støtter slike tredjeparts nettsteder eller noen sosiale mediekontoer som vi er tilknyttet. Fordi vi ikke har direkte kontroll over slike nettsteder og ressurser, er vi ikke ansvarlige for deres tilgjengelighet eller for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Vi vurderer heller ikke slike tredjeparts nettsteder, så vær oppmerksom på at:

  • vi er ikke ansvarlige for slike nettsteder, inkludert vilkårene på slike nettsteder som blir gjort tilgjengelig og personvernpolicyene til slike nettsteder, og vi kontrollerer ikke innholdet eller tilgjengeligheten deres;
  • vi gir ikke noe løfte verken uttrykkelig eller underforstått, i forhold til varer eller tjenester eller informasjon mottatt fra slike nettsteder; og
  • hvis du går inn på slike nettsteder, gjør du det helt på egen risiko.

  Du kan ikke innlemme, koble eller dyp-koble til nettstedet noe annet nettsted uten vårt forutgående skriftlige samtykke. Et slikt samtykke vil være underlagt visse betingelser. Hvis du ønsker å innlemme eller sette opp en kobling eller dyp kobling til vårt nettsted, kan du kontakte privacy@aligntech.com

 7. Personvern og informasjonskapsler

  Vår personvernpolicy (tilgjengelig på http://www.invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) ("Personvernerklæring") forklarer våre retningslinjer angående innsamling, bruk, overføring og behandling av dine personlige data levert av eller samlet inn fra deg via nettstedet (inkludert hvordan informasjonskapsler brukes). Du bør lese personvernreglene før du bruker nettstedet, og i likhet med disse bruksvilkårene kan personvernpolicyen endres av oss når som helst.

 8. Ansvarsfraskrivelse

  Selv om vi gjør vårt ytterste for å tilby et informativt nettsted som du vil like å surfe på; med mindre vi uttrykkelig har motsatt oss det motsatte i disse vilkårene for bruk, blir nettstedet gjort tilgjengelig for deg på "som det er"-basis. Dette betyr at vi ikke påtar oss noe ansvar overfor deg (underlagt avsnitt 9 nedenfor). Det er derfor ditt ansvar, ikke vårt, å sikre at nettstedet er egnet for dine tiltenkte formål når du bruker det.
  Tatt i betraktning dette aksepterer vi intet ansvar med hensyn til egnetheten eller egnetheten til nettstedet til å møte dine behov og vi ekskluderer alle uttrykkelige eller underforståtte løfter, inkludert, uten begrensning:

  • at tilgang til nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri;
  • at nettstedet eller datamaskinserveren som nettstedet er tilgjengelig fra, er fri for virus eller andre skadelige komponenter; og
  • nøyaktighet, innhold, aktualitet, fullstendighet, pålitelighet, kvalitet eller egnethet til innhold som er inneholdt i eller levert via nettstedet eller på annen måte gjort tilgjengelig i forbindelse med nettstedet.

  Vær oppmerksom på at det er noen underforståtte løfter (ofte kalt "garantier") som vi juridisk sett ikke kan utelukke. For å finne ut mer om disse og søke råd om dine juridiske rettigheter, vær oppmerksom på at dette er tilgjengelig fra dine lokale forbrukerrådgivningssentre (gratis) i hjemlandet ditt. Hvis du for eksempel er bosatt i England, kan du kontakte Citizens Advice Bureau for mer informasjon og veiledning.

 9. Ansvarsbegrensning

  Ingenting i disse bruksvilkårene er ment å utelukke eller begrense vårt ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, for uredelig uriktig fremstilling, for grov uaktsomhet eller for noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses ved lov.
  Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt. eller på et hvilket som helst nettsted som er koblet til det.
  Du erkjenner og godtar også at driften av nettstedet er avhengig av riktig og effektiv funksjon av Internett og annet tredjepartsutstyr og -tjenester (inkludert din egen enhet eller nettleser), og at vi ikke garanterer og ikke vil være ansvarlige for disse på noen måte.
  Hvis du er en forbruker og bruker denne nettsiden, vær oppmerksom på at vi kun tilbyr vår nettside for innenlands og privat bruk. Du må ikke bruke nettstedet vårt til kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for spesielle, indirekte, straffende eller følgeskader eller skader, eller tap av data, fortjeneste, inntekter, virksomhet eller goodwill.

 10. Våre rettigheter

  Vi kan overføre rettighetene og forpliktelsene våre i henhold til disse vilkårene for bruk til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk.
  Hvis vi ikke håndhever rettighetene våre mot deg, eller hvis vi utsetter med å gjøre det, betyr det ikke at vi har gått bort fra vår rett til å håndheve en slik svikt mot deg, eller at du ikke trenger å overholde disse forpliktelser. Hvis vi bestemmer oss for å gå glipp av vår rett til å håndheve en standard eller brudd på disse vilkårene for bruk av deg, vil vi kun gjøre det skriftlig.
  Disse vilkårene for bruk er ikke ment å gi rettigheter til andre enn deg og oss.

 11. Juridiske tvister

  Eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene vil bli styrt av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Hvis du velger å anke søksmål i forbindelse med disse bruksvilkårene, kan du ha rett til å bringe dem på ditt eget språk og til dine lokale domstoler. En lokal forbrukerrådgivningsorganisasjon vil kunne informere deg om rettighetene dine.
  Hvert av avsnittene i disse bruksvilkårene fungerer separat. Dette betyr at hvis noen domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende pragrafene forbli i full kraft og virkning.

 12. Kontakt oss

  Hvis du mener at din opphavsrett (eller andre intellektuelle rettigheter) er blitt krenket på nettstedet eller at det er noe innhold som du mener er ulovlig eller krenker deg eller en tredjeparts rettigheter, kan du kontakte oss på privacy@aligntech.com
  Hvis du har andre spørsmål eller klager angående disse bruksvilkårene eller nettstedet, kan du kontakte oss via e-post på privacy@aligntech.com eller skriv til oss til Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Sveits.
  Copyright © Align Technology, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Invisalign og Invisalign-logoen er registrerte varemerker tilhørende Align Technology, Inc.

Loading...