Ingen behandlinger er like.

Invisalign gjennomsiktig skinnebehandling har vist suksess i behandling av klasse I, II og III malokklusjoner. Fra enkle tannbevegelser til mer komplekse tilfeller, Invisalign-systemet kan hjelpe deg med å nå dine kliniske mål.

Se hva en Invisalign-behandling kan gjøre.

Klasse II
Pre-restaurerende, mellomrom, tannprominans
Mellomrom
Åpent bitt
Trangstilling/trengsel
Avvik i midtlinjen
Trange buer
Generelt rettere tenner

Utvalgt kasusstudie:

Klasse II


Klasse II er tilstanden der den mesiobukale cusp av den øvre første molar er plassert mesialt til mesiobukcal groove i den nedre første molar.

Pasientinformasjon:

Alder: 21
Kjønn: Kvinne
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

4 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Pre-restaurerende, mellomrom, tannprominans


Pasientinformasjon:

Alder: 36
Kjønn: Mann
Invisalign-Behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

4 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Mellomrom


Avstand er tilstanden der det er for mye plass mellom tilstøtende tenner i tannbuen.

Pasientinformasjon:

Alder: 44
Kjønn: Kvinne
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

10 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Åpent bitt


Åpent bitt er tilstanden der en malokklusjon uten kontakt i den fremre delen av tannbuene og de bakre tennene er i okklusjon. Det kan være begrenset til de fremre tennene eller inkludere noen bakre tenner også.

Pasientinformasjon:

Alder: 36
Kjønn: Mann
Invisalign-Behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

7 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Trangstilling/trengsel


Trangstilling/trengsel er tilstanden der det er et avvik mellom tannstørrelse og plass tilgjengelig for at tennene skal justeres i tannbuen.

Pasientinformasjon:

Alder: 57
Kjønn: Kvinne
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

6 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Avvik i midtlinjen


Midtlinjeavvik er tilstanden der det er en feiljustering av den midtsagittale linjen av henholdsvis maksillære og mandibulærbuer og/eller i forhold til ansiktsmidtlinjen.

Pasientinformasjon

Alder: 30
Kjønn: Kvinne
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid

3 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Trange buer


Trange buer er tilstanden der den tverrgående bredden av kjeve- og/eller underkjevebuene er for smal til at tennene kan justeres riktig og ha god okklusal kontakt.

Pasientinformasjon:

Alder: 21
Kjønn: Mann
Invisalign-Behandlingsalternativ: Invisalign Lite

Total behandlingstid:

11 måneder

before imageafter image
FørEtter

Utvalgt kasusstudie:

Generelt rettere tenner


Noen smil er det ikke noe «galt» med i det hele tatt – men små rettelser kan utgjøre en stor forskjell i en pasients liv. Med Invisalign-behandling kan pasientene dine nå få et smil som de vil elske.

Pasientinformasjon:

Alder: 20
Kjønn: Kvinne
Invisalign-behandlingsalternativ: Invisalign Go

Total behandlingstid:

5 måneder

before imageafter image
FørEtter

Bla gjennom resultatene av diverse saker.

Se hele bredden av Invisalign-kasusstudier – filtrerbare etter din prioritering av interesse – på Invisalign Go Gallery.

Tilfeller inkludert:

Klasse II
Fremre kryssbitt
Mellomrom
Åpent bitt
Trengsel
Overbitt
Midtlinjeavvik
Smale buer
Forrestaurerende
Smilelinje
Tannprominens
Generelt rettere tenner
Loading...