invis is se potensialet i Invisalign Go-systemet

Med Invisalign Go-systemet har du en løsning som lar deg integrere gjennomsiktige skinnebehandling i dine omfattende behandlingsplaner. Det handler om å gi pasienter helhetlige behandlingstilbud takket være hjelp av digital teknologi. ​

Øk behandlingsnivået du allerede gir.

Restorative og ortodontiske resultater kan forbedres med integrert Invisalign Go-behandling. Faktisk bruker 93 % av de spurte tannlegene Invisalign-behandling som en pre-restorativ teknikk.6
Invisalign Go-behandling kan hjelpe med:

Mellomrom før implantat settes inn

Oppretting for skallfasetter

Justering for kronerestaureringer

Justering for brorestaureringer og kompositter

before imageafter image
FørEtter
Fr-Invisalign Go_doctor video screenshot
SEE WHAT OTHER DOCTORS HAD TO SAY
Invisalign Go Plus system – Extend your potential with confidence

"Jeg kan flytte de første jekslene bukkalt og utvide buene mer, slik at jeg kan behandle trengselen lettere og mer forutsigbar."

Dr. Helene Føreland, Norway

Invisalign-Go kliniske omfang på et øyeblikk

Malokklusjontype:

veldig mild til moderat

Klinisk omfang:

  • Klasse I og moderat Klasse II
  • Første jekselkorreksjon
  • Mild til moderat trengsel/mellomrom
  • Ikke-ekstraksjon
  • Pre-restorative tannbevegelse fra første molar til første molar (6x6)*

Pasientprofil:

Voksen/Tenåring

Antall skinner:

20, og 26 med Invisalign Go Plus

Typsik behandlingstid:

Fra 15 til 30 uker

Overbite Aligner
Overbite Aligner

Forvandle praksisen din i tre enkle trinn.

1. Registrer detaljene dine

Fyll ut et kort registreringsskjema for å hjelpe oss med å koble deg til en av våre rådgivere.

2. Fullfør sertifiseringskurset

Bli en Invisalign Go-sertifisert tannlege med en kombinasjon av læring i eget tempo, nettbaserte moduler og lokale opplæringsdager.

3. Start behandling av pasienter

Du er klar til å tilby det mest avanserte klare aligner-systemet i verden7 til pasientene dine.

1 Basert på en undersøkelse med n= 106 europeiske Invisalign-leverandører som er klassifisert ved å ha innlevert 10 eller flere Invisalign-tilfeller de siste 12 månedene [January 2019-December 2019]. Disse tannlegene ble spurt: "I de siste 12 månedene, hvor mange restaurerende tilfeller har du brukt Invisalign-behandling som en pre-restorativ teknikk før noen av prosedyrene nedenfor?" gir antall etuier for tannimplantater, finér, kroner, broer og kompositter. Samlet prosentandel inkluderer tannleger som har brukt Invisalign som en pre-restorativ teknikk i minst ett tilfelle før minst en av tannprosedyrene (tannimplantater, finer, kroner, broer eller kompositter). Inkluderer Invisalign-leverandører tannleger i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark). Registrerte data hos Align Technology per 6. august 2020.​

2 Basert på en undersøkelse av n=2752 Invisalign-tannleger som ble spurt i hvor stor grad de er enige eller uenige i følgende utsagn: «Invisalign er verdens mest avanserte digitale ortodontiske behandlingssystem.» Leger ble spurt i USA, Canada, Storbritannia, Brasil, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Kina, Japan, Australia og New Zealand. Data som er arkivert hos Align Technology per 10. juli 2020.

Loading...