Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 5. oktober 2016

Vårt nettsted

Velkommen til Aligns nettsted («nettsted»), som drives av Align Technology Switzerland GmbH (kalt «Align», «vi» eller «oss» i disse bruksvilkårene). Vi er et selskap som er registrert i Rotkreuz i Sveits, med foretaksnummer CHE-146.357.660.

Les nøye gjennom følgende vilkår og betingelser om din bruk av nettstedet. Ved å besøke, bruke eller laste ned informasjon og/eller materiale fra nettstedet godtar du å følge og være bundet av bruksvilkårene nedenfor («bruksvilkår»). Hvis du ikke samtykker til disse bruksvilkårene, må du ikke bruke eller besøke dette nettstedet (eller noe materiale på det).

Merk at når du bruker visse deler av dette nettstedet, kan din bruk være underlagt andre erklæringer og annen opphavsrettinformasjon. Hvis dette er tilfellet, vil du bli bedt om å lese og bekrefte at du aksepterer disse før du går inn på den aktuelle delen. 

Vær oppmerksom på at vi kan komme til å endre disse bruksvilkårene fra tid til annen. Når vi gjør det, vil vi legge ut endringene på nettstedet, så vi ber deg besøke nettstedet regelmessig for å se om det er endringer. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at vi har gjort slike endringer, anses det at du godtar de oppdaterte bruksvilkårene. Datoen øverst på denne nettsiden indikerer når disse bruksvilkårene sist ble oppdatert.   

1 Medisinsk ansvarsfraskrivelse

All informasjon på dette nettstedet, herunder informasjon om dentale, medisinske og helsemessige tilstander, produkter og behandlinger, er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som fullstendig, og er ikke ment å brukes i stedet for pasientbesøk, samtale, konsultasjon eller råd fra en medisinsk fagperson eller informasjon på eller i noen emballasje eller etiketter.

Informasjon innhentet ved bruk av nettstedet er ikke uttømmende og dekker ikke alle lidelser, fysiske forhold eller behandlingen av disse. Informasjonen som legges ut, er kun for informasjonsformål, og du bruker den på egen risiko.

Du bør aldri utelate å gi tannlegeråd eller medisinsk råd eller gi forsinket medisinsk råd på grunn av noe du har lest på dette nettstedet, og du bør ikke bruke informasjonen på dette nettstedet til å diagnostisere et tann- eller helseproblem eller foreskrive medisiner.

2 Bruk av nettstedets innhold

Åndsverkrettighetene på nettstedet (inkludert for eksempel våre varemerker) og opphavsretten til alt materiale som er lagret, vist og tilgjengelig på nettstedet, er enten eid av oss eller lisensiert til oss av tredjeparter («innhold»). Alle slike rettigheter er forbeholdt oss eller våre lisensgivere.

Du har ikke tillatelse til å bruke, modifisere, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere, selge, lisensiere, leie, offentlig vise eller fremføre, redigere, tilpasse eller lage et avledet verk av, på noen måte, noe innhold eller noen annen del av nettstedet, uten vårt skriftlige samtykke.

Du har heller ikke tillatelse fra oss til å bruke nettstedet eller få tilgang til nettstedet eller noe av innholdet for kommersielle formål.

Til tross for dette kan du se, bruke, laste ned og skrive ut utvalgte deler av nettstedet utelukkende for din egen personlige, ikke-kommersielle, informasjonsmessige bruk, forutsatt at du ikke publiserer innholdet på nytt, og at du holder innholdet intakt og ikke tilslører, endrer eller ødelegger opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, attribusjoner, patent eller andre merknader.

3 Brukeradferd

Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å iverksette alle nødvendige tiltak for å kunne ha tilgang til nettstedet vårt, herunder å sikre at du har godt nok utstyr og en internettforbindelse slik at enheten kan åpne nettstedet. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedet vårt via internet-forbindelsen, er kjent med disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser som er varslet deg, og at de overholder dem.

Når du bruker nettstedet, lover du å ikke

 • Bruke nettstedet eller få tilgang til det for uredelige eller ulovlige formål
 • Bruke nettstedet eller få tilgang til det ved å utgi deg for en hvilken som helst annen person eller enhet, eller oppgi eller på annen måte feilaktig framstille tilknytning til en hvilken som helst annen person eller enhet
 • Forstyrre eller avbryte driften av nettstedet eller tilgangen til det
 • Overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig i forbindelse med nettstedet eller få tilgang til virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, spionprogramvare eller annen datamaskinkode, fil eller et program som er skadelig eller invasivt eller som kan eller er ment å skade eller kapre driften av, eller for å overvåke bruken av, maskinvare, programvare eller utstyr
 • Begrense eller hemme en hvilken som helst annen persons tilgang til eller bruk av nettstedet
 • Endre, tilpasse eller oversette deler av nettstedet
 • Fjerne, tilsløre eller modifisere en hvilken som helst merknad om opphavsrett, varemerke eller annen rettighet på nettstedet
 • Bruke en hvilken som helst robot, edderkopp, søke-/innhentingsapp eller annen manuell eller automatisk enhet for å hente, indeksere, «skrape», «datamine» eller på annet vis samle eller reprodusere nettstedet eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet.


4 Tilbakemelding

Eventuelle tilbakemeldinger, informasjon, forslag, innsendinger eller materialer du sender via eller som er relatert til dette nettstedet («innsending»), vil bli ansett som ikke konfidensielle av Align, med mindre du gir oss beskjed om noe annet. Ved å levere slike innsendinger til Align godtar du at Align – gratis og uten behov for å tildele innsendingen til deg – skal ha rett til å kopiere, vise, distribuere og bruke innsendingen. 

Du gir oss også rett til å lage, vise og distribuere eventuelle opphavsrettigheter og andre åndsverkrettigheter i og til, eller basert på, innsendingene. Align står fritt til å bruke og/eller spre slike innleveringer ubegrenset for ethvert formål. Innsendinger skal ikke inneholde konfidensiell informasjon om pasienter eller leverandører.

5 Endring, suspensjon og avslutning av nettstedet

Det er viktig å merke seg at vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avslutte driften av eller tilgangen til nettstedet, eller en hvilken som helst del av nettstedet, etter vårt eget skjønn. Vi kan for eksempel avslutte driften av nettstedet for alle brukere hvis vi ikke lenger tilbyr Invisalign-tjenester og produkter i din region, eller vi kan suspendere din tilgang til nettstedet på grunn av brudd på disse bruksvilkårene.

Vi kan også når som helst oppdatere nettstedet og endre innholdet. Selv om vi foretar rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettstedet, vær oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet vårt kan være foreldet, og at vi ikke er forpliktet til å oppdatere det.

Vi kan også ved behov avbryte den vanlige driften av nettstedet, eller en hvilken som helst del av nettstedet for å utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, for å rette feil eller for å gjøre andre endringer.

Vi garanterer heller ikke at nettstedet, eller noe innhold på det, vil være fritt for feil eller mangler, og vi gir ingen betingelser, løfter eller garantier (samlet referert til som «garantier»), det være seg uttrykte eller underforståtte, for at innholdet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. 

6 Andre nettsteder og ressurser

Vær oppmerksom på at nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, herunder sosiale medier som Facebook eller Twitter. Disse koblingene er kun for å gjøre det enklere for deg, og betyr ikke at vi støtter slike tredjeparts nettsteder eller noen sosiale medier som vi har angitt kobling til. Fordi vi ikke har direkte kontroll over slike nettsteder og ressurser, er vi ikke ansvarlige for tilgjengeligheten av dem eller for noe innhold, noe reklame, noen produkter eller noe annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Vi gjennomgår heller ikke slike tredjeparts nettsteder, så vær oppmerksom på følgende:

 • Vi er ikke ansvarlige for slike nettsteder, ei heller vilkårene på slike nettsteder som blir gjort tilgjengelige eller personvernerklæringene til slike nettsteder, og vi kontrollerer ikke innholdet eller tilgjengeligheten av disse
 • Vi gir ikke noe løfte, verken uttrykkelig eller underforstått, i forhold til varer, tjenester eller informasjon mottatt fra slike nettsteder
 • Hvis du går inn på slike nettsteder, er det på egen risiko.

Du kan ikke innlemme eller (dybde)koble nettstedet til noe annet nettsted uten vårt forutgående skriftlige samtykke. Et slikt samtykke vil være underlagt visse vilkår. Hvis du ønsker å ramme eller sette opp en kobling eller dybdekobling til vårt nettsted, kan du kontakte privacy@aligntech.com

7 Personvern og informasjonskapsler

Vår personvernerklæring (tilgjengelig på http://www.Invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) («personvernerklæring») forklarer våre retningslinjer for innsamling, bruk, overføring og behandling av din personlige informasjon som er oppgitt av eller samlet inn fra deg via nettstedet (inkludert hvordan informasjonskapsler brukes). Du bør lese gjennom personvernerklæringen før du bruker nettstedet. Akkurat som disse bruksvilkårene kan personvernerklæringen når som helst bli endret.

8 Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi gjør vårt ytterste for å tilby et informativt nettsted som du vil like å surfe på (med mindre vi uttrykkelig har forpliktet oss til det motsatte i disse vilkårene for bruk), blir nettstedet gjort tilgjengelig for deg på «som det er»-basis. Dette betyr at vi ikke påtar oss noe ansvar overfor deg (iht. punkt 9 nedenfor). Det er således ditt ansvar, ikke vårt, å sørge for at nettstedet er egnet for dine tiltenkte formål når du besøker det. 

Med tanke på dette tar vi ikke noe ansvar for at nettstedet oppfyller dine behov, og vi frasier oss alle uttrykkelige eller underforståtte løfter, inkludert, uten begrensning:

 • At tilgangen til nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri
 • At nettstedet eller datamaskinserveren som nettstedet er tilgjengelig fra, er fri for virus eller andre skadelige komponenter
 • At innhold som er inneholdt i eller levert via nettstedet eller på annen måte gjort tilgjengelig i forbindelse med nettstedet, er nøyaktig, aktuelt, fullstendig, pålitelig, av høy kvalitet eller egnet.

Vær oppmerksom på at det er noen underforståtte løfter (ofte kalt «garantier») som vi juridisk sett ikke kan utelukke. For å finne ut mer om disse og søke råd om dine juridiske rettigheter henvend deg til dine lokale forbrukerrådgivningssentre (gratis) i hjemlandet ditt. Hvis du for eksempel er bosatt i England, kan du kontakte Citizens Advice Bureau for mer informasjon og veiledning.

9 Ansvarsbegrensning

Ingenting i disse bruksvilkårene er ment å utelukke eller begrense vårt ansvar for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet, ulovlig uriktig fremstilling, grov uaktsomhet fra vår side eller for noe annet som ikke kan utelukkes eller begrenses av loven.

Vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datamaskinutstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av vårt nettsted eller på et hvilket som helst nettsted som er knyttet til det.

Du erkjenner og godtar også at driften av nettstedet er avhengig av riktig og effektiv fungering av internett og annet tredjepartsutstyr og -tjenester (inkludert din egen enhet eller nettleser), og at vi ikke garanterer og vil ikke være ansvarlig for disse på noen måte.

Hvis du er forbruker og bruker dette nettstedet, må du være oppmerksom på at vi bare tilbyr nettstedet vårt for privat bruk. Du må ikke bruke nettstedet vårt til kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for spesielle tap/skader, indirekte tap/skader, straffende tap/skader eller følgetap eller -skader, eller tap av data, fortjeneste, inntekter, virksomhet eller goodwill.

10 Våre rettigheter

Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser iht. disse bruksvilkårene.

Hvis vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter overfor deg, eller hvis vi forsinker å gjøre det, skal ikke det innebære at vi har gitt fra oss vår rett til å gjøre dette, eller at du ikke trenger å overholde disse forpliktelsene. Hvis vi likevel beslutter å se bort fra vår rett til å reagere på mislighold eller brudd på disse bruksvilkårene fra deg, vil vi bare gjøre det skriftlig.

Disse bruksvilkårene er ikke ment å gi rettigheter til andre enn deg og oss.

11 Juridiske tvister

Eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Hvis du velger å gå til søksmål i forbindelse med disse bruksvilkårene, kan du ha rett til å gjøre dette på ditt eget språk og for dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd vil kunne gi deg råd om dine rettigheter.

Hver enkelt av paragrafene i disse bruksvilkårene gjelder separat. Dette betyr at hvis noen domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av paragrafene er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende paragrafene forbli fullt virksomme.

12 Kontakt oss

 Hvis du mener at din opphavsrett (eller andre åndsverkrettigheter) er blitt krenket på nettstedet, eller du mener det finnes innhold som er ulovlig eller krenker deg eller en tredjeparts rettigheter, kan du kontakte oss på privacy@aligntech.com

Hvis du har andre spørsmål eller klager angående disse bruksvilkårene eller nettstedet, kan du kontakte oss via e-post på privacy@aligntech.com eller skrive til oss på Align Technology Switzerland GmbH,Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Switzerland.

Copyright © Align Technology, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Invisalign og Invisalign-logoen er registrerte varemerker for Align Technology, Inc.

Loading...