1.  Noen leverandører tar fremdeles fysiske avtrykk med avtrykksmateriale. Disse avtrykkene blir deretter skannet av Invisalign-teknikere for å lage et 3D-bilde for bruk i ClinCheck-programvaren og produsere skinnene.
  2. Basert på mild til moderat malokklusjon (definert som trangstilling og mellomrom inntil 6 mm, samt overbitt inntil 6 mm og forutsatt bruk i én uke) vil behandlingstiden variere avhengig av Invisalign-produkttype, brukstid, kompleksiteten i det enkelte tilfellet og må fastslås av tannlegen. Data registrert hos Align Technology per 9. september 2020. Data basert på totalt 1 236 123 primære bestillinger akseptert i perioden januar 2018 – juni 2020 globalt. Inkluderte produkttyper: Invisalign Express, Go, Lite og Moderate-produkter
  3. Data registrert hos Align Technology per 31. Mars 2021.
  4. Basert på en spørreundersøkelse der n=2,752 Invisalign-tannleger ble spurt i hvor stor grad de er enige eller uenige i følgende utsagn: «Invisalign er verdens mest avanserte digitale ortodontiske behandlingssystem.» Leger i USA, Canada, Storbritannia, Brasil, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Kina, Japan, Australia og New Zealand ble spurt. Data registrert hos Align Technology per 10. juli 2020.