1. Sammenlignet med Invisalign-skinner som tidligere ble laget av énlagsmateriale (EX30).
  2. Basert på en spørreundersøkelse der n=2,752 Invisalign-tannleger ble spurt om i hvor stor grad de er enige eller uenige i følgende utsagn: «Invisalign er verdens mest avanserte digitale ortodontiske behandlingssystem.» Leger i USA, Canada, Storbritannia, Brasil, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Kina, Japan, Australia og New Zealand ble spurt. Data registrert hos Align Technology per 10. juli 2020. Data registrert hos Align Technology per 23. september 2020.
  3. Data registrert hos Align Technology per 30. september 2021.
  4. Basert på bruk i to uker
  5. Ukentlig utskifting av skinner anbefales for alle Invisalign-behandlinger (med standard fremdriftsprotokoll) for Invisalign Full, Invisalign Teen, Invisalign Lite, Invisalign Assist og Invisalign Go-produkter. Beslutningen om ukentlig skinnebytte tas på grunnlag av tannlegens skjønn. Overvåk tannbevegelser som rotasjon, ekstrudering og betydelige rotbevegelser – spesielt blå og svarte bevegelser i tannbevegelsesevaluering (TMA). Avhengig av pasientens respons på behandlingen, spesielt hos godt voksne, bør du vurdere lengre perioder mellom utskifting av skinnene.