1. Basert på en spørreundersøkelse der n=2,752 Invisalign-tannleger ble spurt om i hvor stor grad de er enige eller uenige i følgende utsagn: «Invisalign er verdens mest avanserte digitale ortodontiske behandlingssystem.» Leger i USA, Canada, Storbritannia, Brasil, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Kina, Japan, Australia og New Zealand ble spurt. Data registrert hos Align Technology per 10. juli 2020. Data registrert hos Align Technology per 23. september 2020.