Personvern og cookies

Personvern og cookies

Sist oppdatert 9. desember 2012

Align Technology, Inc. ("Align"), som designer, fremstiller og markedsfører Invisalign®-systemet og iTero® og iOC® intraorale skannere og OrthoCAD-tjenester, forplikter seg til å beskytte din personlige informasjon. Det følgende beskriver hvordan vi bruker og deler informasjonen vi samler inn på våre nettsteder og våre partneres nettsteder.

Generelt kan du besøke våre nettsteder uten å fortelle oss hvem du er eller gi oss noen personlig informasjon om deg selv. Imidlertid vil vi av og til be om informasjon fra deg om deg selv eller noen du kjenner, som navn, e-postadresse og/eller hjemmeadresse. Vi har til hensikt å fortelle deg når vi samler inn slik personlig informasjon via Internett, og be om ditt samtykke der dette er nødvendig.

Lov om beskyttelse av barns personvern på Internett
Hva gjør vi med informasjonen vi samler inn?
Cookies og reklame
Koblinger til andre nettsteder
Konkurranser
Sikkerhet
Ikke kontakt
Personvern
Oppdateringer
Kontakt oss

LOV OM BESKYTTELSE AV BARNS PERSONVERN PÅ INTERNETT

Hos Align har vi ikke til hensikt å samle inn informasjon fra barn under 14 år med mindre informasjonen samles inn fra barnets foreldre eller verge. Vi kan ikke hindre at et barn besøker nettstedet, men vi samler ikke inn personlig informasjon uten å gjøre det klart at personen som gir opplysningene må være minst 14 år. Hvis du har spørsmål om hvordan vårt nettsted samler inn informasjon fra barn, kan du kontakte oss på Privacy@aligntech.com.

HVA GJØR VI MED INFORMASJONEN VI SAMLER INN?

Informasjonen som samles inn fra din bruk av våre nettsteder eller som du gir oss, kan brukes:
- Til å gi deg informasjon om produkter, tjenester, nyheter og arrangementer.
- Til å la deg bruke, kjøpe og/eller laste ned produkter og tjenester.
- Til å samle inn demografisk informasjon om brukertendenser som alder, kjønn og generelle inntektsnivåer.
- Til å gi sertifiserte tannleger informasjon om aktuelle og mulige pasienter.
- Til å analysere bruken av våre tjenester og produkter, utvikle nye tjenester og produkter og til å tilpasse våre produkter, tjenester og annen informasjon vi gjør tilgjengelig.

Vi bruker en solid kombinasjon av datakilder (Internett, bestillinger, kunder osv.) til å skaffe oss full oversikt over vår produktutvikling og markedsføring. Dette er kun til intern bruk og vi deler ikke din informasjon med andre virksomheter for deres egne formål.

Vi kan legge frem opplysninger om deg hvis vi tror at det foreligger et juridisk krav om dette eller at det er nødvendig for å beskytte vår eiendom eller andre juridiske rettigheter (inkludert uten begrensning håndhevelse av våre avtaler eller andres eiendomsrettigheter).

Vi samarbeider med andre virksomheter som hjelper oss med markedsføring, kommunikasjon og salg, og vi kan komme til å dele informasjon om deg i disse sammenhengene. Disse partnerne tillates ikke å bruke din informasjon til noe annet formål enn å gjøre forretninger med Align.

I tillegg kan informasjon om våre brukere, inkludert personlig informasjon, legges frem i forbindelse med en sammenslåing, et oppkjøp, lånefinansiering, salg av selskapets aktiva eller lignende transaksjon, eller i tilfelle av insolvens, konkurs eller akkord der personlig informasjon kan bli overført til tredjeparter som en del av våre aktiva.

COOKIES OG REKLAME

Våre nettsteder bruker cookies (informasjonskapsler) for å bedre din brukeropplevelse ved å gjøre at nettstedet kan "huske" deg, enten så lenge besøket varer (med en "økt-cookie") eller for gjentatte besøk (med en "varig cookie"). Cookies hjelper oss også med å se hvordan våre nettsteder eller vår markedsføring virker, men disse cookies samle generelt ikke inn personlig informasjon om deg. Selv om det ikke er nødvendig at du aksepterer våre cookies for å besøke våre nettsteder, bruker vi cookies og de fleste er nødvendige for å bruke nettstedet. Cookies er små tekstfiler (informasjonskapsler) som lagres på datamaskinens harddisk og som jevnlig brukes til å analysere individuell aktivitet på nettstedet. Ved å samle inn og huske informasjon om ditt besøk på et nettsted, gjør cookies at nettprogrammer kan gjenkjenne og respondere på dine individuelle preferanser. Dette gjør oss i stand til å vurdere hvor nyttig informasjonen vi gir brukerne er, og til å analysere hvor effektivt vår navigasjonsstruktur presenterer denne informasjonen til deg. Totalt sett hjelper cookies oss til å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet.

Hvis du foretrekker ikke å motta cookies på dette nettstedet, kan du sette nettleseren din (som Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox osv.) til å varsle deg før du aksepterer cookies, og du kan nekte å godta cookies når nettleseren varsler om at de finnes. Du kan også avvise cookies ved å slå dem av i nettleseren. Hvis du har satt din nettleser til ikke å tillate cookies, vil du fremdeles kunne gå inn på nettstedet, men det kan virke inn på nettstedets funksjoner. Du kan også klikke her for å administrere cookies på dette nettstedet.

Vi bruker også standard Internett-teknologi som Internett-etiketter (også kalt nettfyrtårn, handlingsmerker eller GIF-er) i kombinasjon med cookies, og vi bruker disse etikettene gjennom et reklameselskap. Disse etikettene plasseres både i reklame på Internett som bringer brukere til våre nettsteder og på ulike sider på selve nettstedet. Vi bruker denne teknologien til å måle de besøkendes respons på vårt nettsted og virkningen av våre reklamekampanjer (inkludert hvor mange ganger en side åpnes og hvilken informasjon som vises). Dette hjelper oss med å måle hvor lang tid det tar for noen som besøker vårt nettsted å bli til en kunde, så vi sammenligner informasjon fra nettstedet med faktiske kundedata. Denne teknologien vil kanskje ikke finnes på nettstedet du nå besøker.

Vårt nettsted benytter Google Analytics. Dette er en tjeneste for nettanalyse som leveres av Google, Inc. Google Analytics plasserer en cookie for å evaluere bruken av tjenestene og setter opp en rapport til oss. Hvis du foretrekker ikke å tillate Google Analytics, klikker du her.

KOBLINGER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dette nettstedet kan, som en praktisk ordning, inneholde koblinger til andre nettsteder. Align er ikke ansvarlige for personvernpraksis eller innhold på slike andre nettsteder, og at vi inkluderer koblinger betyr ikke at vi går god for informasjonen eller selskapet. Dette betyr at hvis du navigerer til et annet nettsted fra vårt nettsted, kan vi ikke kontrollere hva de gjør med din informasjon.

Du vil kanskje også få muligheten til å dele din informasjon på andre nettsteder, som f.eks. i sosiale nettverk. Vi kan plassere en praktisk kobling som lar deg gjøre dette enklere, men vi kan ikke kontrollere deres nettsted eller din postering/deling.

KONKURRANSER

Vi kan komme til å arrangere konkurranser på vårt nettsted og be besøkende om deres kontaktinformasjon (som deres e-postadresse). Vi bruker kontaktopplysningene fra våre konkurranser til å sende informasjon om vårt selskap og til å kontakte personen med jevne mellomrom, innenfor lovlige rammer. Du kan velge å ikke motta flere e-postmeldinger fra oss via en kobling vi inkluderer i hver melding.

SIKKERHET

Dette nettstedet har sikkerhetsfunksjoner som søker å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjonen vi kontrollerer. Våre nettportaler, som nettstedet Invisalign Doctor, sender pasientdata sikkert via HTTPS. Disse portalene krever kundekonti og er ikke generelt tilgjengelige for publikum.

IKKE KONTAKT

Align gir deg muligheten til å stanse all elektronisk kommunikasjon fra enten Align eller våre partnere. Hvis du ikke lenger ønsker å motta kommunikasjon fra oss, kan du skrive til oss på remove@aligntech.com. Husk å oppgi landet ditt. Du kan også den praktiske koblingen for avbestilling vi inkluderer i hver melding. La oss få tid nok til å behandle anmodningen din.

Husk at denne avbestillingen ikke gjelder nødvendig kommunikasjon som svar på forespørsler, og at den oppheves hvis du senere ber om informasjon fra oss.

PERSONVERN

Hvis loven i ditt land gir deg rettigheter forbundet med tilgang, fremleggelse, endring eller sletting av data, kan du kontakte oss på adressen eller e-postadressen nedenfor. Eksempel: I California, USA, kan enkeltpersoner en gang om året be om en liste over fremleggelser vi har gjort til tredjeparter for deres direkte markedsføring for oss. Vi verken selger eller leier bort personlig informasjon til andre selskaper for deres egen direkte markedsføring. I Europa kan enkeltpersoner kontakte oss om deres rett til å se sin egen informasjon, blant andre rettigheter. Dette er kun noen eksempler. Dine spesifikke rettigheter, basert på ditt land, er kanskje ikke listet opp som et eksempel her.

OPPDATERINGER

Vi kan til tider oppdatere denne personvernerklæringen. Når vi gjør dette, vil vi presentere siste oppdateringsdato i begynnelsen av erklæringen. Din fortsatte bruk av ethvert Align-nettsted etter slike endringer vil være underlagt den oppdaterte erklæringen. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen jevnlig og holde deg informert om hvordan vi samler inn, bruker og deler personlig informasjon.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksis på et Align-nettsted, din informasjon eller dine rettigheter forbundet med din informasjon, eller om ditt forhold til dette nettstedet, ber vi deg kontakte:

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam

NETHERLAND
Privacy@aligntech.com